Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16
W sercu każdego człowieka jest pustka w kształcie Boga, którą jedynie On może wypełnić przez swojego Syna Jezusa Chrystusa.
~Blaise Pascal
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych,
a uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie!
Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!
~Ks. Psalmów 25:4-5

Spotkaj się z Bogiem


ŚRODA

godz. 18:00

SPOTKANIE MODLITEWNE


PIĄTEK

godz. 18:00

STUDIUM SŁOWA BOŻEGO


NIEDZIELA

godz. 10:00

NABOŻEŃSTWO

Kazanie 12.06.2022 brat Marek Kuciemba


Ks. Psalmów 4: 8 „Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy ma się obfitość zboża i wina”
Raduj się ze zbawienia, raduj się z ofiary jaką poniósł na krzyżu Pan Jezus.
Raduj się bardziej niż z czegokolwiek co masz na tym świecie.
Raduj się.


Misja Gedeonitów

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy ludźmi, którzy zaufali Panu Bogu. Chcemy za Nim podążać
i kierujemy się wyłącznie Słowem Bożym zapisanym w Biblii. Pragnieniem naszych serc jest to, czego chce Bóg – aby jak najwięcej ludzi zawierzyło swoje życie w Jego ręce.