Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16
W sercu każdego człowieka jest pustka w kształcie Boga, którą jedynie On może wypełnić przez swojego Syna Jezusa Chrystusa.
~Blaise Pascal
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych,
a uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie!
Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!
~Ks. Psalmów 25:4-5

Spotkaj się z Bogiem


ŚRODA

godz. 18:00

SPOTKANIE MODLITEWNE


PIĄTEK

godz. 18:00

STUDIUM SŁOWA BOŻEGO


NIEDZIELA

godz. 10:00

NABOŻEŃSTWO

Wszystko wyjdzie na jaw
kazanie 14.08.2022
brat Marek Kuciemba


Prawdziwa miłość raduje się
z prawdy.

Ew. Łukasza 12:2-3
Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówicie
w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach.KIM JESTEŚMY

Jesteśmy ludźmi, którzy zaufali Panu Bogu. Chcemy za Nim podążać
i kierujemy się wyłącznie Słowem Bożym zapisanym w Biblii. Pragnieniem naszych serc jest to, czego chce Bóg – aby jak najwięcej ludzi zawierzyło swoje życie w Jego ręce.