Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16
"Tylko jedno życie, które wkrótce minie;
tylko to, co zrobiłem dla Chrystusa, nie zginie"
~Charles Thomas Studd
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych,
a uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie!
Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!
~Ks. Psalmów 25:4-5

Spotkaj się z Bogiem


ŚRODA

godz. 18:00

SPOTKANIE MODLITEWNE


PIĄTEK

godz. 18:00

STUDIUM SŁOWA BOŻEGO


NIEDZIELA

godz. 10:00

NABOŻEŃSTWO

Kazanie 01.05.2022 brat Maciej Szczęsny


Pan Jezus Chrystus mieszka w sercu każdego człowieka, który oddał swoje życie Bogu.
[2 List do Kor. 6: 16b] Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.


KIM JESTEŚMY

Jesteśmy ludźmi, którzy zaufali Panu Bogu. Chcemy za Nim podążać
i kierujemy się wyłącznie Słowem Bożym zapisanym w Biblii. Pragnieniem naszych serc jest to, czego chce Bóg – aby jak najwięcej ludzi zawierzyło swoje życie w Jego ręce.