Światło

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16
Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim
i światłością ścieżkom moim.
Księga Psalmów 119:105
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
~Jakuba 1:22
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie!
Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!
~Ks. Psalmów 25:4-5

Spotkaj się z Bogiem


WTOREK

godz. 18:00

SPOTKANIE MODLITEWNE


CZWARTEK

godz. 18:00

STUDIUM SŁOWA BOŻEGO


NIEDZIELA

godz. 10:00

NABOŻEŃSTWO

Wsparcie w służbie Bogu
brat Daniel Kowaliński 14.04.2024


W służbie Bogu potrzebujemy przede wszystkim Boga, przede wszystkim Jezusa Chrystusa. Bóg jednakże w swojej wielkiej mądrości daje nam również mężów bożych, którzy trenują następnych i którzy są wsparciem w chwilach trudu i znoju.
2 Księga Samuela 21:15-17
Gdy pewnego razu znowu wybuchła wojna między Filistyńczykami a Izraelem i Dawid wyruszył wespół ze swoimi wojownikami, aby stoczyć walkę z Filistyńczykami, a Dawid był zmęczony, Postanowił wtedy Iszbi z Not, potomek rodu olbrzymów, którego włócznia ważyła trzysta sykli kruszcu, a który miał przypasany nowy miecz, zabić Dawida. Lecz Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu z pomocą, ugodził Filistyńczyka i zabił go. Wtedy wojownicy Dawida zaprzysięgli go tymi słowy: Nie możesz już wyruszać z nami na wojnę, abyś nie zgasił pochodni Izraela.


KIM JESTEŚMY

Jesteśmy ludźmi, którzy zaufali Panu Bogu. Chcemy za Nim podążać
i kierujemy się wyłącznie Słowem Bożym zapisanym w Biblii. Pragnieniem naszych serc jest to, czego chce Bóg – aby jak najwięcej ludzi zawierzyło swoje życie w Jego ręce.