Światło

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16
Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim
i światłością ścieżkom moim.
Księga Psalmów 119:105
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
~Jakuba 1:22
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie!
Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!
~Ks. Psalmów 25:4-5

Spotkaj się z Bogiem


ŚRODA

godz. 18:00

SPOTKANIE MODLITEWNE


PIĄTEK

godz. 18:00

STUDIUM SŁOWA BOŻEGO


NIEDZIELA

godz. 10:00

NABOŻEŃSTWO

Nie ustawaj w drodze
brat Łukasz Szymczuk 19.11.2023


I Księga Mojżeszowa 19: 1-29
Mieszkańcy Sodomy nie mają pojęcia, że nadchodzi ich ostatnia noc. Noc przed zagładą z powodu ich grzesznego życia. Życia bez Boga. Dlaczego żona Lota się zatrzymała w drodze i obejrzała w stronę płonącej Sodomy?KIM JESTEŚMY

Jesteśmy ludźmi, którzy zaufali Panu Bogu. Chcemy za Nim podążać
i kierujemy się wyłącznie Słowem Bożym zapisanym w Biblii. Pragnieniem naszych serc jest to, czego chce Bóg – aby jak najwięcej ludzi zawierzyło swoje życie w Jego ręce.