Światło

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16
Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim
i światłością ścieżkom moim.
Księga Psalmów 119:105
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
~Jakuba 1:22
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie!
Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!
~Ks. Psalmów 25:4-5

Spotkaj się z Bogiem


WTOREK

godz. 18:00

SPOTKANIE MODLITEWNE


CZWARTEK

godz. 18:00

STUDIUM SŁOWA BOŻEGO


NIEDZIELA

godz. 10:00

NABOŻEŃSTWO

Prorok Pana – Micheasz
brat Marek Kuciemba 28.04.2024


II Księga Kronik 18:3-4
Achab, król izraelski, rzekł do Jehoszafata, króla judzkiego: Czy ruszysz ze mną pod Ramot Gileadzkie? A on mu odpowiedział: Ja zrobię, co ty zrobisz, a co zrobi twój lud, zrobi mój lud; pójdziemy z tobą na wojnę. Wówczas Jehoszafat rzekł do króla izraelskiego: Wpierw jednak zapytaj o wyrocznię Pana.

Nie polegaj na własnym rozumie, zdolnościach czy osiągnięciach. Zapytaj Pana zanim cokolwiek powiesz czy zrobisz. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana.


KIM JESTEŚMY

Jesteśmy ludźmi, którzy zaufali Panu Bogu. Chcemy za Nim podążać
i kierujemy się wyłącznie Słowem Bożym zapisanym w Biblii. Pragnieniem naszych serc jest to, czego chce Bóg – aby jak najwięcej ludzi zawierzyło swoje życie w Jego ręce.