Światło

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16
Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim
i światłością ścieżkom moim.
Księga Psalmów 119:105
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
~Jakuba 1:22
Slide

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
~Ks. Psalmów 34:16

Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie!
Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!
~Ks. Psalmów 25:4-5

Spotkaj się z Bogiem


WTOREK

godz. 18:00

SPOTKANIE MODLITEWNE


CZWARTEK

godz. 18:00

STUDIUM SŁOWA BOŻEGO


NIEDZIELA

godz. 10:00

NABOŻEŃSTWO

Serce sługi
brat Łukasz Szymczuk 16.06.2024


Ew. Łukasza 15:17-20

A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego
i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go.


KIM JESTEŚMY

Jesteśmy ludźmi, którzy zaufali Panu Bogu. Chcemy za Nim podążać
i kierujemy się wyłącznie Słowem Bożym zapisanym w Biblii. Pragnieniem naszych serc jest to, czego chce Bóg – aby jak najwięcej ludzi zawierzyło swoje życie w Jego ręce.